• Home >>
  • blog >>

“What’s in it for me?” of “Wat is goed voor ons allemaal?”

Miriam over keuzes op de werkvloer | PPoFGesprek met Miriam A.
Miriam heeft diverse managementfuncties vervuld binnen de gezondheidszorg en de overheid. In haar huidige functie stuurt zij een team van professionals aan (25-30 formatie-eenheden). Deze professionals hebben taken en werkzaamheden binnen het juridische werkveld , toezicht en handhaving. Daarnaast maakt Miriam onderdeel uit van het managementteam. Het wekelijks overleg wordt voorgezeten door de directeur. De taak van dat managementteam is de organisatie te transformeren van hulpverlening naar een dienstverlenende organisatie.

Waar loop je in jouw werk tegenaan?

De politiek-bestuurlijke omgeving waarin ik werk wordt in de top gedomineerd door mannen. Waar ik tegenaan loop is dat vrouwen zich veel meer moeten bewijzen dan mannen. Als een vrouw wat zegt wordt dit sneller in twijfel getrokken. Mannen hebben vaker andere (persoonlijke) belangen, waarbij dubbele agenda’s en politieke spelletjes niet gemeden worden. Hierdoor wordt bij deze mannen het algemeen belang vaak overschaduwd door het eigen belang van de personen in kwestie. Ik wil wel de kanttekening maken dat niet alle mannen zo acteren, maar mijn 35 jarige werkervaring als manager en leidinggevende heeft dit beeld vaker bevestigd.

Dit raakt Miriam persoonlijk en zij ervaart dit soms als frustrerend en onrechtvaardig.

Ik ben van mening dat het dienen van het algemene belang juist ook in je persoonlijk belang is. M.a.w. als de organisatie beschikt over een duidelijke misse, visie en koers heb ik als leidinggevende/manager ook een fijne plek, waar mijn kwaliteiten en vaardigheden maximaal tot uiting kunnen komen. Vrouwen stellen vaker het algemeen belang voorop en zijn daarin ook meer resultaatgericht. Dit realiseren zij door de essentie te benoemen van een probleem. Ze willen het ook oppakken en oplossen.
Door deze werkwijze komen ze vaker in conflict met zichzelf en de mannelijke collega managers/leidinggevenden. Deze wil vaak geen zorgen op hun bureau krijgen en zeker niet als het over de zachte kant gaat en/of het persoonlijke belang in het gedrang komt.
Daar heerst een ander soort competitie gevoel met veel persoonlijk belang en alle emoties worden ingehouden. De vraag wordt vaker gesteld “what’s in it for me?” Terwijl de vrouwelijke kant zich liever afvraagt “wat is goed voor ons allemaal?”.

Wat zie je als je vrouwelijke inbreng …

Ik let op non verbale informatie die mijn gesprekspartner afgeeft. Ik blijf goed kijken, aankijken, en luisteren zodat ik kan afstemmen en verbinding kan maken. Ik begin een gesprek altijd met een persoonlijke touch zoals bijvoorbeeld de vraag “Hoe gaat het met je?”
Ik wil samen investeren in de relatie en vraagt me altijd af wie die ander nu echt is. Pas dan kun je samen iets bereiken.

Hoe doe je dat ?

Tijdens gesprekken of vergaderingen laat ik graag stiltes vallen om de ander maar ook mezelf de kans te geven om te reflecteren, na te denken over een juist antwoord. Tijdens mijn werk trek ik me ook vaak even terug om te reflecteren op mijn handelen.
Een voorbeeld: in een directie overleg heb ik naar aanleiding van een onderzoek een analyse gemaakt en deze werd besproken met de directie. Een van de directieleden (manager bedrijfsvoering), die net gestart was in zijn nieuwe functie wilde meteen resultaat en tot in detail informatie krijgen. Na afloop van het gesprek reflecteerde ik en kwam tot de conclusie dat ik me betutteld voelde door zijn aanpak, wat zich uitte in ergernis en frustratie!
Ik heb hem na de vergadering uitgenodigd voor een gesprek en hem uitgelegd welk gedrag , welke woorden van hem bij mij een allergie opwekten. Doordat ik mij kwetsbaar en open opstelde kwam de manager bedrijfsvoering ook met een persoonlijk verhaal. Op deze wijze kwam er een mooie verbinding tot stand met als gevolg dat we nu regelmatig met elkaar sparren over moeilijke onderwerpen en casussen , naar beider tevredenheid. Hierdoor is de samenwerking op een hoger niveau geraakt waarbij respect, waardering en humor de boventoon voeren. Met veel voldoening voor ons beiden tot gevolg.

Wat heb je gemist of raad je anderen aan?

De maatschappij, de normen en waarden van je omgeving , je ouders, dat speelt allemaal mee in wie je bent geworden op een bepaald moment. In mijn werkervaringen heeft mijn zelfvertrouwen regelmatig wel eens een knauw gekregen waardoor de gedachte boven kwam niet goed genoeg te zijn. Hier ligt een relatie met mijn opvoeding, waarden en normen en mijn belemmerende overtuigingen.
Ik heb inmiddels geleerd niet aan mezelf te twijfelen, daar ik weet dat ik zuiver handel en denk.
Ik heb hard gewerkt om in mezelf te blijven geloven, mijn belemmerende overtuigingen aan te pakken en mijn opvoeding te accepteren en te leren loslaten. Dit heb ik gedaan door diverse coachopleidingen te volgen, waar ik vooral veel heb geleerd over mezelf. “Ik ben oké en jij bent oké” is tegenwoordig mijn motto. Ik probeer telkens weer met de ogen van een kind en vooral met verwondering en nieuwsgierigheid naar anderen kijken en vooral niet (ver)oordelen. Ik gebruik het geleerde uit de coachopleidingen in mijn dagelijks werk.

Ik zou best een toppositie ambieren want ik heb genoeg te vertellen, genoeg bagage en ervaringen waar anderen wat aan zouden hebben. Het is voor mij dan wel wenselijk dat het bedrijf/ de organisatie bij me past en de inhoud waar de organisatie voor staat er ook echt toe doet. Ik ben voor korte lijnen waarbij de top zich ook interesseert voor de mensen op de werkvloer.
Ik heb mij de afgelopen jaren vaker de vraag gesteld “wat is mijn missie in dit leven?”. Ik merk dat ik conflicten en moeilijkheden niet uit de weg ga. Door deze aan te gaan vanuit zelfvertrouwen blijf ik bij mijzelf en ontvang ik op inhoud meer verdieping zodat ik dit weer mag doorgeven aan anderen.

Conclusie?

Ik zou bedrijven toewensen in managementteams en leidinggevende posities balans te vinden tussen mannen en vrouwen die beschikken over complementaire kwaliteiten. En aan de vrouwelijke managers wil ik meegeven: blijf vooral geloven in jezelf en je kwaliteiten.
Als we allemaal vanuit eigenheid en zuiverheid samenwerken, ziet de wereld er heel anders uit.

Laat hieronder een reactie achter

Laat een reactie achter: