Missie en Visie

  • Wij geloven dat een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen in alle managementlagen essentieel is voor een duurzame en gezonde maatschappij, succesvollere organisaties en een betere wereld.
  • Wij geloven namelijk dat mannen én vrouwen over krachtige ondernemers- en leiderschapstalenten beschikken
  • Wij geloven ook dat zij beter in balans zijn en beter presteren wanneer zij beiden hun potentieel aan mogelijkheden ten volle kunnen benutten in een genderintelligente omgeving. Dat is goed voor het individu maar ook voor de organisatie en haar stakeholders.
Gender Intelligence biedt het maximale aan het individu maar ook aan de organisatie en haar stakeholders.

In een genderintelligente cultuur waar mannen en vrouwen in synergie samenwerken zijn er voor beiden gelijkwaardige kansen op doorstroming naar de top.

Hiervoor kan het nodig zijn om stereotiepe denkbeelden te doorbreken. Het potentieel aan leiderschaps- en ondernemerstalent krijgt de kans om maximaal tot zijn recht te komen. Dit zal leiden tot meer vrouwen in het hogere management en dus tot de gewenste evenwichtigere verdeling.

In een documentairefilm bieden we inspirerende voorbeelden en praktische handvaten hoe bedrijven en organisaties een genderintelligente bedrijfscultuur kunnen creëren. De film kan door bedrijven voor trainingsdoeleinden gebruikt worden en als inspiratiebron voor mannen én vrouwen dienen om hun volledige potentieel tot bloei te laten komen.